sprzedaż - Działka - Słupsk

Lokalizacja: os. Batorego 12, Słupsk
Powierzchnia: 67 m2
Ilość pokoi: 3
Cena: 250 000 zł

Cechy nieruchomości
Nr oferty: G086
Status oferty: aktualna
Cena: 812000 zł
Lokalizacja: Gmina: Słupsk
Miescowość: Słupsk
Osiedle: Dzielnica Mieszkaniowa Zachód
Rynek: wtórny

Szczegóły oferty
Powierzchnia działki: 16254 m²
Typ działki: budowlana
Dojazd: utwardzony
Gaz: dalej
Kanalizacja: dalej
Prąd: dalej
Woda: dalej
Szambo: Nie
Lokalizacja

Słupsk, Dzielnica Mieszkaniowa Zachód
(dokładny adres podajemy po kontakcie z nami)

Agent prowadzący

Bogumiła Augustyn

698 139 506
biuro@ibis.slupsk.pl

Opis oferty

Teren inwestycyjny o powierzchni 1,6254 ha.

Nieruchomość położona w Słupsku przy ul. Legionów Polskich w pobliżu szkół, przedszkoli, żłobków, sklepów etc. Dla przedmiotowego obszaru jest zatwierdzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkaniową, funkcji mieszkalnej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej. W mpzp nieruchomość podzielona jest na 13 działek drogi wewnętrzne, należy dokonać podziałów geodezyjnych zgodnie z rysunkiem planu, samodzielne działki budowlane o powierzchni minimalnej – 800 m2 (zalecane 1000 m2) przy zachowaniu minimalnej szerokości frontu działki 17m (zalecane 20m).

Nowoprojektowaną zabudowę funkcji podstawowej należy kształtować powierzchniowo w sposób umożliwiający lokalizację na działce zabudowy oraz urządzeń niezbędnych dla prawidłowego realizowania funkcji przeznaczenia podstawowego, w tym:
• miejsc postojowych i garaży,
• pojemników na odpady stałe
• terenów zieleni urządzonej i rekreacyjnej

Dodatkowe ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego:
- procentowy udział powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 50% w tym 20% powierzchni biologicznie czynnej.
- typ zabudowy: wolnostojący lub bliźniaczy.
- wysokości zabudowy maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w przypadku zastosowania dachu płaskiego lub 1 kondygnacja z poddaszem w przypadku dachu stromego oraz maksymalnie jedna kondygnacja podziemna.
- poziom posadowienia posadzki parteru maksymalnie 0,6 m nad poziomem przyległego gruntu.
- dachy strome kształtować jako dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o nachyleniach od 25 stopni do 50 stopni a w przypadku dachu mansardowego od 25 stopni do 75 stopni.

Zabudowę towarzyszącą kształtować w dostosowaniu do form zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego, maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna w przypadku dachu płaskiego lub jedna kondygnacja i poddasze w przypadku dachu stromego. Rzędna posadowienia parteru budynku maksymalnie 0,30 m ponad poziom terenu w miejscu lokalizacji.

Zabezpieczyć miejsca postojowe na terenie posesji.
• Woda, energia elektryczna, ścieki, gaz - podłączenie do istniejących i projektowanych sieci w ulicach bezpośrednio przyległych na warunkach określonych przez zarządcę.
• Wody opadowe – odprowadzenie do sieci w ulicach bezpośrednio przyległych, dozwala się odprowadzenie wód opadowych na teren posesji.
• Ogrzewanie – stosować ekologiczne media grzewcze.