sprzedaż - Działka - Przewłoka

Lokalizacja: os. Batorego 12, Słupsk
Powierzchnia: 67 m2
Ilość pokoi: 3
Cena: 250 000 zł

Cechy nieruchomości
Nr oferty: G073
Status oferty: aktualna
Cena: 160800 zł
Lokalizacja: Gmina: Ustka
Miescowość: Przewłoka
Ulica: Grabowa
Rynek: wtórny

Szczegóły oferty
Powierzchnia działki: 1072 m²
Typ działki: budowlana
Dojazd: utwardzony
Gaz: w drodze
Kanalizacja: w drodze
Prąd: w drodze
Woda: w drodze
Szambo: Nie
Atrybuty oferty
  • nowa oferta
Lokalizacja

Przewłoka,
(dokładny adres podajemy po kontakcie z nami)

Agent prowadzący

Bogumiła Augustyn

698 139 506
biuro@ibis.slupsk.pl

Opis oferty

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży działki o powierzchni 1072 m2, zlokalizowanej w nadmorskiej wsi Przewłoka.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym położona jest działka przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz w drodze. Z działką sprzedawany będzie udział w drodze dojazdowej - 1000 zł. W ofercie sprzedaży są jeszcze dwie działki o pow. 1069 m2 i 1178 m2 z ceną 150zł/m2.

Zapisy w planie MN –tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: Zakres dopuszczalnych funkcji:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne,
b) domy letniskowe,
c) dopuszcza się lokalizację maksymalnie dwóch budynków (mieszkalnych jednorodzinnych lub rekreacyjnych) na jednej działce budowlanej,
d) obiekty i urządzenia związane z funkcją podstawową (drogi wewnętrzne, dojazdy, miejsca postojowe, dojścia piesze, zieleń, elementy małej architektury, place gospodarcze, placezabaw dla dzieci, tereny i urządzenia sportowe itp),
e) budynki gospodarcze, garaże wolnostojące lub dobudowane,
f) usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej - do 30% powierzchni całkowitej budynku,
g) budynki i ich części dla zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego takie jak: pokoje do wynajęcia (maksymalnie 6 pokoi w jednym budynku mieszkalnym), domki campingowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej – maksymalnie 4 domki na jednej działce budowlanej,
h) pomieszczenia usług agroturystyki,
i) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, w zakresie niezbędnym do obsługi funkcji podstawowej.

Parametry zabudowy dla nowych obiektów budowlanych o funkcji podstawowej i uzupełniającej: maksymalna wysokość - 10m, dopuszcza się realizację dachów spadzistych o kącie pochylenia połacidachowych w przedziale od 30-45°. Parametry zabudowy dla nowych budynków gospodarczych i towarzyszących: maksymalna wysokość zabudowy – 5m, dopuszcza się realizację dachów spadzistych i płaskich. Dopuszczalny procent pow. zabudowy działki budowlanej: 30% - dotyczy wszystkich obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce budowlanej łącznie. Wskaźnik intensywności zabudowy terenu: max: 0,3 – min. Minimalny procent powierzchni terenów biologicznie czynnych – min 45%. Co najmniej 1 miejsce postojowe (w tym garaż) na każdy wydzielony lokal mieszkalny, co najmniej 1 miejsce postojowe na każdy pokój do wynajęcia, domek.

Przewłoka to miejscowość sąsiadująca z Ustką, położona w rejonie obszaru krajobrazu chronionego \"Wybrzeże Bałtyku na wschód od Ustki\" około 2km od morza, która staje się centrum turystycznym, coraz bardziej konkurencyjnym dla Ustki. Okoliczne atrakcje to uzdrowisko Ustka, szeroka piaszczysta plaża w Orzechowie, a na wschód wybrzeże klifowe, nieustannie się zmieniające. Wydmy nadbrzeżne porośnięte są lasami sosnowymi, bukowymi i mieszanymi. W okolicy na turystów czeka szereg atrakcji między innymi posterunek obserwacyjny, który został utworzony przez prawdopodobnie Szwedów w czasie wojny trzydziestoletniej w XVII wieku (po prawej stronie ujścia Orzechówki), dzięki któremu kontrolowali oni sytuację u wejścia do portu w Ustce. Dodatkowo nieopodal plaży usytuowana jest niemal 50 metrowa, betonowa konstrukcja swoim wyglądem przypominająca latarnię morską. Wieża znajduje się na terenie OW \"Leśnik\".