5 października 2018 roku wchodzi w życie nowa ustawa o uwłaszczeniu gruntów

05.10.2018


Istniejące prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostanie z dniem 01 stycznia 2019 roku z mocy prawa przekształcone w prawo własności tych gruntów.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntu, będą musiały wnosić na rzecz dotychczasowego właściciela opłatę przez 20 lat.
Wysokość opłaty będzie zasadniczo równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.
Termin wnoszenia takiej opłaty będzie upływać 31 marca każdego roku, ale opłatę za 2019 r. trzeba będzie uiścić do 29 lutego 2020 r.