RODO

03.07.2024


Informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO).

W związku z powyższym dokonałam zmian w treści mojej Polityki Prywatności dla prowadzonego przeze mnie Biura Nieruchomości „IBIS” Bogumiła Augustyn, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 12/3, NIP 8390021467, Regon 770837894.

Niniejszym informuję, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzam dane osobowe moich Klientów oraz jak Oni mogą realizować przysługujące Im prawa.

Jeżeli nie zawarłeś jeszcze ze mną umowy pośrednictwa, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1) administratorem danych osobowych (ADO) Biura Nieruchomości „IBIS” Bogumiła Augustyn, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 12/3, NIP: 8390021467, Regon: 770837894 jest właścicielka biura – Bogumiła Augustyn,
2) z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw wysyłając wiadomość mailowo na adres email: biuro@ibis.slupsk.pl, telefonując pod numer stacjonarny 59/842 54 05 lub telefon komórkowy 698 139 506 albo przesyłając korespondencję listem pocztowym na adres biura 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 12/3,
3) gdy skontaktujesz się ze mną (biurem) po raz pierwszy poproszę o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu czy adresu email wówczas Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i przechowywane będą maksymalnie przez okres do zawarcia umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od końca roku, w którym dane nam przekazałeś;
4) podanie przez Ciebie danych zawsze jest dobrowolne,
5) Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice Polski,
6) Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
6) masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.

Gdy już jesteś moim Klientem i wyraziłeś zgodę w umowie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1) administratorem danych osobowych (ADO) Biura Nieruchomości „IBIS” Bogumiła Augustyn, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 12/3, NIP: 8390021467, Regon: 770837894 jest właścicielka biura – Bogumiła Augustyn,
2) z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw wysyłając wiadomość mailowo na adres email: biuro@ibis.slupsk.pl, telefonując pod numer stacjonarny 59/842 54 05 lub telefon komórkowy 698 139 506 albo przesyłając korespondencję listem pocztowym na adres biura 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 12/3,
3) podane przez Ciebie w umowie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO ;
- Twoje dane osobowe będę mogła przekazać: pośrednikom współpracującym, potencjalnym kontrahentom zainteresowanym Twoją nieruchomością albo potencjalnym kontrahentom oferującym nieruchomość, którą Ty jesteś zainteresowany, notariuszowi, geodecie, zarządcy nieruchomości, pośrednikowi kredytowemu, rzeczoznawcy majątkowemu, drugiej stronie planowanej transakcji a także dla biura rachunkowego prowadzącego moją księgowość, podmiotom dochodzącym należności, sądom, organom podatkowym czy policji.
4) Twoje dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umowy pośrednictwa a w celach dochodzenia roszczeń lub podatkowych nie dłużej niż przez 5 lat licząc od końca roku, w którym dane mi przekazałeś;
5) podanie przez Ciebie danych zawsze jest dobrowolne,
6) Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice Polski,
7) Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
8) masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.

Bogumiła Augustyn - właścicielka Biura Nieruchomości \\\"IBIS\\\'\\\"