Kończą się środki przeznaczone na dofinansowanie kredytu MdM w 2016r..

11.03.2016


Bank Millenium jako pierwszy z banków zapowiedział wstrzymanie z dniem 11 marca 2016r. przyjmowania wniosków dotyczących udzielania kredytów hipotecznych z rządową dopłatą w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych" (MdM).
Decyzja ta spowodowana jest wyczerpywaniem się puli środków przeznaczonych na dofinansowania MdM w bieżącym roku.